top of page

OPPVEKST OG UTDANNING

Dette er en veldig kul giraff, men hva kan Linerla tilby sektor for oppvekst og utdanning?

Kompetanse og utviklingsstøtte på alle nivå

For tiden korona-tilpasset arbeid, som faktisk innebærer tettere veiledning fordi man deler kohortene. Dette tar mer tid, men er en tilpasning Linerla gjør innenfor samme pris som under normale omstendigheter der man får hele ansattgruppen på ett brett.

Kurs og workshop

Assistentgruppe
Lærerteam eller individuelt
Veiledning knyttet til utfordringer i relasjon, klasseledelse og undervisning

Samarbeid og måloppnåelse

Administrasjon
Samarbeid mellom instanser
Lederteam
Kulturanalyse
Individuell styrkebasert coaching

Giraffe Graffiti
bottom of page