top of page
Image by Alexander Grey

Pedagogisk og psykologisk hjelp

De fleste av oss har litt av hvert å stri med i hverdagen. Uavhengig av hvor alvorlig andre måtte synes deres utfordringer er - hos oss får du en samtalepartner, rådgiver og veileder når du ønsker det.

Image by Kseniya Lapteva

Samtaler

Vi tar imot deg til samtaler på vårt nye kontor på Skedsmosenteret på Skedsmokorset. Inngang er rett til venstre for lekebutikken, opp trappen og til venstre.

Alle timer gis i ulik  varighet. Presiser i henvendelsen hva du ønsker. Book time her.

Priser:

30 minutter - 400

60 minutter - 800

90 minutter - 1100

2 timer - 1400

For faste klienter kan egne avtaler gjelde.

_________________

Eksempler på timer:

En prat

En åpen samtale om hva du ønsker hjelp til, og hvordan vi kan bistå. Dette kan gjelde hva som helst, som f.eks. utfordringer knyttet til generell trivsel og psykisk helse, din rolle i familien eller bekymringer du har rundt ditt barns utvikling.

Samtaleterapi, få hjelp til å sortere tanker og bekymringer:)

Pedagogisk-psykologisk støtte til familier med barn med særskilte behov

Av og til ser ikke barnehagen eller skolen de samme utfordringene familien opplever hos sitt barn. Vi tilbyr støttende samtaler og kvalifiserte råd. Vi hjelper deg i tilfeller der det er ventetid hos PPT, eller der PPT har vært inne og gjort en vurdering, men ikke har kapasitet til å følge opp familien slik dere ønsker. Linerla jobber også direkte med barnehage/skole/SFO og kan delta i møter.

Timer til barn

Vi tilbyr timer direkte med barn.

  • begrepsstimulering/språkutviklende tiltak - passer best for barn i barnehagealder, men kan i noen tilfeller også hjelpe for eldre barn

  • tidlig leseopplæring - om du vil gi noe ekstra til ditt barn

  • leksehjelp 1.-4.trinn, alle fag

  • evnerike barn - innhold etter avtale

bottom of page