top of page
Image by Kseniya Lapteva

KVALITETSPEDAGOGIKK TROSS KNAPPE RESSURSER

Linerla AS tilbyr barnehage

  • kompetanse innen kognitiv og sosioemosjonell utvikling

  • utvikling av barnehagens allmenpedagogiske virksomhet

  • kompetanse innen erfaringspåvirkning, språkutvikling, adferd, barn med stort læringspotensial, og spesialpedagogikk i det daglige

  • leder- og mellomlederutvikling

  • arbeid med årsplan og rammeplan

  • støtte i barnehagens samarbeid med eksterne instanser

  • veiledning knyttet til enkeltbarn og grupper 

Image by Markus Spiske
Upside Down

REGULERINGSSTØTTENDE HVERDAGSPRAKSIS

Fra "God morgen" til "Takk for i dag" -

hvilke justeringer er innenfor rekkevidde og hvor mye enklere kan samarbeidet med barna bli?

FRA VITENSKAP OG FORSKNING
TIL KUNNSKAP DER PEDAGOGIKK SKJER

nøkkelen til det meste - fra frafall i videregående til en bedre verden

Dressing Up Dad
Child in a Bear Costume
Children and Teacher in Kindergarten

TEAMUTVIKLING

Urealiserte ressurser

Finn dem, og bruk dem. Få det bedre på jobb, bli bedre i jobben, og opplev styrken i et velfungerende team.

SKREDDERSØM

Kurs, workshops, personalmøter, tett veiledning i det daglige

Avdelingsvis, assistentgrupper, ped.ledergrupper, ledernettverk, personalmøter, hele barnehager og barnehagefellesskap.

LEDERUTVIKLING

Pedagogisk ledelse
Daglig ledelse

Hvordan få alle med på laget og gå veien sammen til det beste for barnas utvikling, og for arbeidsmiljøet.

Empty Chairs in Lecture Room

KURS

Linerla AS tilbyr kurs tilpasset personalmøte med gruppesumming og diskusjon.
Kursene kan skreddersys og vinkles mot de problemstillinger og erfaringer dere har.

BARN SOM HAR DET VANSKELIG

Vi kobler noen kjente og anvendelige adferdspedagogiske verktøy til deres opplevelse av å streve med grupper eller enkelte barns adferd i hverdagen.


● Trygghetssirkelen
● Toleransevinduet
● Reguleringsstøtte
● Kollegastøtte

SPRÅK

For barnehager som vil ha alle ansatte med på laget for å skape et solid språkmiljø. Språk er som livet: Det utvikles mens vi er opptatt med noe annet. Språk læres der språk brukes, og dette kurset handler om det å oppdage og verne om de kritiske øyeblikkene.


● Oppdatert forskning på når, hvor og hvordan barn lærer språk
● Workshop på hvordan vi kan ta i bruk denne kunnskapen i det daglige

PÅ LAG MED HJERNEN

For barnehager som ønsker å bli mer bevisst kvaliteten på sitt allmennpedagogiske tilbud. Om hvordan vi sammen i en travel hverdag jobber med


● barnets erfaringsmiljø og den voksnes makt og rolle i dette
● selvbilde og visshet om egen verdi
● selvstendighet
● egenart og trygghet i seg selv
● språk
● sosial og prososial kompetanse

GI TIDENES BESTE BARNDOM!

Kjære deg som jobber i barnehage

Jeg har jobbet med små og store menneskers mentale, sosiale, emosjonelle og faglige fungering så lenge jeg kan huske. Jeg har min mastergrad i psykologi fra NTNU og min arbeidserfaring innen sektor for oppvekst og utdanning. Jeg har jobbet med store og små, rektorer og renholdspersonell, 13-åringer og 1-åringer, 67-åringer og 92-åringer, faglærte og ufaglærte, de voldelige og de stille, de spinnville og de kreative, de sterke og tøffe og de som ofte kalles svake (merkelig..), de med alle spørsmålene og de som mener å ha alle svarene, jeg har manøvrert i ulike systemer og kulturer, og jeg har skjønt noe kjempeviktig: 

DU ER AVGJØRENDE. 

Jobber du med barn, så har du så stor makt at jeg må ned i knefall når jeg tenker over det. Du har verdens viktigste jobb, og du skal utøve den med dine bare hender og ditt bare hjerte. Hver dag du går på jobb, bærer du med deg din egen barndom og utdannelse. Du bærer på alt godt og vondt du har møtt i livet.

Børa di vil prege alle de møter du skal ha i dag. Det vil også prege ditt møte med meg, hvis jeg skulle være så heldig å få treffe deg. Og jeg håper jeg får treffe nettopp DEG. Jeg vil bidra til at du får bruke hele deg selv til det beste for de barna du har ansvar for, så du kan gi tidenes beste barndom. 


Mvh

Annelinn Skjong-Børsting

​Daglig leder, Linerla AS​

Kvalitet i barnehagen for livskvalitet senere

Den 30. november ble et leserinnlegg fra daglig leder i Linerla AS, Annelinn Skjong-Børsting, publisert i lokalavisa Romerikes Blad. Dagen etter var den "førstesidestoff" på nettsiden barnehage.no og ble delt og kommentert i sosiale medier. 


Kronikken er en kritikk mot systematisk underfinansiering av barnehagesektoren, men forsøker først og fremst å orientere om sammenhengen mellom god pedagogikk og hjernens utvikling, og tendenser i samfunnet som ungdomsvold og løsningene på store nasjonale utfordringene vi har foran oss.

bottom of page