top of page
Image by Alexander Grey

Linerla AS tilbyr kurset om kvalitet i hverdagspedagogikk som et mini-kurs med valgfritt påfølgende workshop om barnehagen selv ønsker det.

Kurset varer i 30-120 minutter etter avtale.

Image by Kseniya Lapteva
Blonde Baby Girl

FRA "GOD MORGEN"
TIL "TAKK FOR I DAG"

Hvilke justeringer er innenfor rekkevidde hos dere slik bemanningssituasjonen er nå,

og hvor mye enklere kan samarbeidet med barna bli?

Fra du møter barnet om morgenen til du takker for i dag, vil du og barnet ha mange "møter" i løpet av en dag.

 

Ved å være bevisst hvordan barns tillit til deg, og deres selvfølelse og samarbeidsvilje påvirkes av alle disse "møtene" vil du kunne legge bedre til rette for din reguleringsstøttende omsorg. Du vil "sette godvilje inn på kontoen" og gjøre barnet mer tilgjengelig for din trøst og din veiledning både denne dagen og på sikt.

Så enkelt, og så vanskelig, å observere seg selv med barnets blikk.

Hvordan sier du god morgen, og hvorfor velger du å gjøre det slik?

Hvordan ser avdelingen ut fra 80cm høyde?

Er du opptatt eller inkluderende - og ser barnet at du klarer begge deler?

Hvordan hjelper du på med vottene når dere skal ut?

Hvorfor er det "deilig med regn, nå blir det mye vann i pytten vår!"?

Hvordan tar vi av sandete og våte gummistøvler, og hvorfor hjelper du til på den måten du gjør?

Hvordan er stemningen ved måltidet, og hvorfor blir det slik? 

Hva er forskjellen på en konflikt og en konfrontasjon - og hva er det som rammer inn måten du griper inn på?

Hvilke spor setter alle disse møtene

- i barna

- for dagen etter

- i gruppa

- i deg

- i "oss"

og hvilke grep kan du ta for å legge god makt i sporene?

bottom of page