top of page
Creative Design

Kurs

Kurs etter tema, med gruppesumming og diskusjon. Kursene kan skreddersys og vinkles mot de problemstillinger og erfaringer dere har.

Innholdet i kursene vil for øvrig gjennomsyre arbeidet dersom den pedagogiske virksomheten ønsker systemrettet, organisasjonspsykologisk arbeid.

PÅ LAG MED HJERNEN

For pedagogiske virksomheter som ønsker å bli mer bevisst kvaliteten på sin hverdagspraksis.

 

Om hvorfor og hvordan vi sammen i en travel hverdag jobber med


● barnets erfaringsmiljø og den voksnes makt og rolle i dette
● selvbilde og visshet om egen verdi
● selvstendighet
● egenart og trygghet i seg selv
● språk
● sosial og prososial kompetanse

SPRÅK

For barnehager som vil ha alle ansatte med på laget for å skape et solid språkmiljø. Språk er som livet: Det utvikles mens vi er opptatt med noe annet. Språk læres der språk brukes, og dette kurset handler om det å oppdage og verne om de kritiske øyeblikkene.


● Oppdatert forskning på når, hvor og hvordan barn lærer språk
● Workshop på hvordan vi kan ta i bruk denne kunnskapen i det daglige

BARN SOM HAR DET VANSKELIG

Det finnes ikke vanskelige barn, men det finnes barn som har det vanskelig. Og vi vet at varme, rause voksne kan ha alt å si for hvordan disse barna utvikler seg og hva slags liv de får i fremtiden.

 

På dette kurset knytter vi deres praksis og erfaring til noen kjente og anvendelige adferdspedagogiske verktøy slik at dere står bedre rustet i møtet med utfordrende adferd i hverdagen. Ikke minst snakker vi om hvorfor vi skal legge oss i selen for disse barna.


● Trygghetssirkelen
● Toleransevinduet
● Reguleringsstøtte
● Kollegastøtte

GODE SAMSPILLSERFARINGER

...

SKOLEKLAR - ELLER?

.......

WORKSOP I KONSEKVENSTENKING

......

bottom of page