top of page
Image by Kseniya Lapteva

FAGLIG FUNDAMENT

Min utdannelse fra 8 år ved universitetet har gitt meg kunnskap om hvordan mennesker fungerer sammen og hver for seg i samfunnet, f.eks. på skolen, i barnehagen, på jobben, på butikken osv. I 2009 fikk jeg min mastergrad i psykologi (NTNU), som for min del inneholder dybdekunnskap i vitenskapsteori og vitenskapelig metode, utviklingspsykologi, personlighetspsykologi, biologisk psykologi, arbeids- og organisasjonspsykologi, sosialpsykologi, sosiologi, samarbeidspsykologi, evolusjonspsykologi, kognitiv psykologi, sunne omstillingsprosesser, arbeidsmiljø - og et hint av statsvitenskap. 

Oppsummert ser det slik ut:

M.Sc. Samfunnsvitenskap med fordypning i psykologi, NTNU 2009.

Jeg har siden 2009 jobbet tett på store og små mennesker, sammen og hver for seg, blant annet i barnehage, skole, PP-tjeneste, helse-og omsorgstjeneste, kommune og privat næringsliv. Bredden av erfaringer sammen med utdannelsen min har gitt meg en enorm tro på verdien av den tiden hjernen er ung. Mitt kall, det jeg anser for å være mitt viktigste bidrag til å gjøre verden til et bedre sted: Bruke vitenskapelig kunnskap til å gi unge hjerner så gode kår for oppvekst og utvikling som mulig. På den måten vil jeg bidra til at barn og unge har det bra med seg selv og får ha en sunn utvikling og et godt voksenliv. 

Image by Alexander Grey
PXL_20201009_094646164.PORTRAIT-02.ORIGI

Annelinn
Skjong-Børsting

Jeg er Linerla

Menneskene jeg møter skal lære å forstå mer av sin rolle, innflytelse og makt i det systemet de er en del av. Jeg vil at de skal ha det bra, få det bedre, og oppleve en positiv egenutvikling. Jeg jobber både med system og individ.

Jeg jobber med skreddersøm etter behov og avtale. Jeg opererer diskret, etisk og etter gjeldende lovverk. Jeg har taushetsplikt. 

Tilknyttet Linerla - og grunnen til at det ofte står "vi" her på hjemmesiden - er mangeårig executive coach og gestaltterapeut Lars Arne Skjong. Som navnet kanskje røper er dette min far - og også en naturlig mentor. Ved samtykke fra klienten kan han og jeg diskutere ulike problemstillinger. 

bottom of page