top of page
Image by Kseniya Lapteva

Organisasjonspsykologisk tilnærming
til kvalitetpedagogikk

Gjennom en organisasjonspsykologisk tilnærming jobber enheten systematisk over tid for å heve kvaliteten på sin virksomhet. Innebærer observasjon, samtaler og workshops. Mål og innhold etter enhetens ønske og behov, og vi skreddersyr et opplegg som passer deres ressursrammer. Flere enheter kan gå sammen om arbeidet og dele kurs, workshops og kostnad.

Be om en prat og et uforpliktende tilbud ved å benytte

kontaktskjema her.

Image by Kseniya Lapteva

Eksempler på aktuelle tema for organisasjonpsykologisk tilnærming

  • kultur og konflikt

  • pedagogisk-psykologisk veiledning knyttet til enkeltbarn og grupper

  • praksisnær kompetanse på kognitiv og sosioemosjonell utvikling

  • kvalitetsheving av barnehagens allmenpedagogiske virksomhet

  • kompetanse innen erfaringspåvirkning, språkutvikling, adferd, barn med stort læringspotensial, og spesialpedagogikk i det daglige

  • leder- og mellomlederutvikling

  • bedre samarbeid i en travel hverdag

  • bedre samarbeid med foresatte

  • støtte i arbeid med årsplan og rammeplan

  • støtte i barnehagens samarbeid med eksterne instanser

bottom of page