top of page
Image by Alexander Grey

Psykologisk og pedagogisk kompetanse

Rask og tidlig hjelp når barn har det vanskelig.

Enten du er foresatt eller jobber med barn,

hos oss får du hjelp raskt. 

Nytt: Samtaleterapi

Image by Kseniya Lapteva

Ledig kapasitet for organisasjonspsykologisk hjelp til barnehage

* tilpasset enhetens behov og ressursramme

* bedre språkmiljø
* utagering/utfordrende gruppedynamikk
* ped.lederutvikling

Be om å bli kontaktet her:)

Image by Kseniya Lapteva


Eget samtaletilbud til de større barna, ungdom og unge voksne
* mens man vurderer henvisning til PPT, BUP eller psykolog
* trenger noen helt utenforstående å snakke med, sortere tanker og følelser
* hjelp til å håndtere stress og negative tanker

Image by Alexander Grey

Til barn og familie

Pedagogisk virksomhet

Drøftingspartner

bottom of page