FAGLIG BAKGRUNN

M.Sc. Samfunnsvitenskap med fordypning i psykologi, NTNU 2009.
Erfaring fra forskning på arbeidsmiljø, sunne omstillingsprosesser og kunnskapsintensive miljø, ledelse, team, kultur og organisasjonspsykologi. 
Erfaring fra arbeid i IT-bedrift, psykiatri, hjemmehjelp/sykehjem, barnehage, skole og PP-tjeneste.