FAGLIG FUNDAMENT

M.Sc. Samfunnsvitenskap med fordypning i psykologi, NTNU 2009.
Erfaring fra forskning på arbeidsmiljø, sunne omstillingsprosesser og kunnskapsintensive miljø, ledelse, team, kultur og organisasjonspsykologi. 
Erfaring fra arbeid i IT-bedrift, psykiatri, hjemmehjelp/sykehjem, barnehage, skole og PP-tjeneste.

 
PXL_20201009_094646164.PORTRAIT-02.ORIGI

ANNELINN BØRSTING

Jeg er Linerla

Menneskene jeg møter skal lære å forstå mer av sin rolle, innflytelse og makt i det systemet de er en del av. Jeg vil at de skal ha det bra, få det bedre, og oppleve en positiv egenutvikling. Jeg jobber både med system og individ, og ofte blir resultatet best når jeg får se på begge deler i sammenheng. 

Jeg jobber med skreddersøm etter behov og avtale. Jeg opererer diskret, etisk og etter gjeldende lovverk.