Giraffe Graffiti

KOMMUNE

Samarbeid og måloppnåelse

Mange instanser faller formelt og uformelt inn under sektor for oppvekst og utdanning i en kommune. Skole, barnehage, PP-tjeneste, helsestasjon og barneverntjeneste. Familievern, NAV, flyktningkonsulent osv. 

Utviklingsarbeid her knyttes blant annet til:

  • Samarbeid mellom instanser

  • Lederteam

  • Kulturanalyse

  • Individuell styrkebasert coaching

 

SEND EN UFORPLIKTENDE FORESPØRSEL

 

©2020 by Linerla AS. Proudly created with Wix.com